www.basenostrow.pl

Przygotowania do otwarcia kąpieliska letniego rozpoczynają się tuż po zakończeniu sezonu zimowego. Pracownicy spółki „Ostrowskie Inwestycje Sportowe” Sp. z o.o. rozpoczynają prace od przeglądu pomp, silników i filtrów. Następnie z niecek spuszczana jest woda i baseny są dokładnie myte.

Później następuje proces wpuszczania i uzdatniania wody. Ostatnim etapem przygotowań do otwarcia kąpieliska jest kontrola wykonywana przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Przedstawiciele Sanepidu badają wodę pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym.

www.basenostrow.pl
Basen Miejski Olimpijska