www.basenostrow.pl

CZERWIEC 2023

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 19:00

a) bilet ulgowy¹ – 14,00 zł

b) bilet ulgowy² – 16,00 zł

c) bilet normalny – 20,00 zł

2) od poniedziałku do piątku po godz. 16:00

a) bilet ulgowy¹ – 12,00 zł

b) bilet ulgowy² – 14,00 zł

c) bilet normalny – 17,00 zł

3) w soboty, niedziele i święta w godzinach od 10:00 do 19:00

a) bilet ulgowy¹ – 17,00 zł

b) bilet ulgowy² – 20,00 zł

c) bilet normalny – 24,00 zł

4) w soboty, niedziele i święta po godz. 16:00

a) bilet ulgowy¹ – 14,00 zł

b) bilet ulgowy² – 16,00 zł

c) bilet normalny – 20,00 zł

5) dzieci do lat 3 – 1,00 zł

6) bilet ulgowy¹ przysługuje:

a) dzieciom, młodzieży szkolnej i studentom do ukończenia 26 roku życia, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej,

b) osobom niepełnosprawnym za okazaniem dokumentu upoważniającego do zniżki,

7) bilet ulgowy² przysługuje:

a) emerytom i rencistom od 60 roku życia za okazaniem dokumentu upoważniającego do zniżki,

b) krwiodawcom za okazaniem dokumentu upoważniającego do zniżki, przy czym z tego dokumentu musi wynikać, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy była oddawana krew.

LIPIEC/SIERPIEŃ 2023

1) od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 21:00

a) bilet ulgowy¹ – 14,00 zł

b) bilet ulgowy² – 16,00 zł

c) bilet normalny – 20,00 zł

2) od poniedziałku do piątku po godz. 16:00

a) bilet ulgowy¹ – 12,00 zł

b) bilet ulgowy² – 14,00 zł

c) bilet normalny – 17,00 zł

3) w soboty, niedziele i święta w godzinach od 10:00 do 22:00

a) bilet ulgowy¹ – 17,00 zł

b) bilet ulgowy² – 20,00 zł

c) bilet normalny – 24,00 zł

4) w soboty, niedziele i święta po godz. 16:00

a) bilet ulgowy¹ – 14,00 zł

b) bilet ulgowy² – 16,00 zł

c) bilet normalny – 20,00 zł

5) dzieci do lat 3 – 1,00 zł

6) bilet ulgowy¹ przysługuje:

a) dzieciom, młodzieży szkolnej i studentom do ukończenia 26 roku życia, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej,

b) osobom niepełnosprawnym za okazaniem dokumentu upoważniającego do zniżki,

7) bilet ulgowy² przysługuje:

a) emerytom i rencistom od 60 roku życia za okazaniem dokumentu upoważniającego do zniżki,

b) krwiodawcom za okazaniem dokumentu upoważniającego do zniżki, przy czym z tego dokumentu musi wynikać, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy była oddawana krew.

WRZESIEŃ 2023

We wrześniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 do 19:00, w soboty, niedziele w godzinach od 12:00 do 19:00.

1) od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 do 19:00

a) bilet ulgowy¹ – 14,00 zł

b) bilet ulgowy² – 16,00 zł

c) bilet normalny – 20,00 zł

2) od poniedziałku do piątku po godz. 16:00

a) bilet ulgowy¹ – 12,00 zł

b) bilet ulgowy² – 14,00 zł

c) bilet normalny – 17,00 zł

3) w soboty, niedziele i święta w godzinach od 12:00 do 19:00

a) bilet ulgowy¹ – 17,00 zł

b) bilet ulgowy² – 20,00 zł

c) bilet normalny – 24,00 zł

4) w soboty, niedziele i święta po godz. 16:00

a) bilet ulgowy¹ – 14,00 zł

b) bilet ulgowy² – 16,00 zł

c) bilet normalny – 20,00 zł

5) dzieci do lat 3 – 1,00 zł


CENNIK KARNETÓW

1) karnet pięciodniowy obejmujący 3 dni robocze + 2 dni (sobota lub niedziela lub święta)

a) karnet ulgowy 1 – 68,00 zł,

b) karnet ulgowy 2 – 79,00 zł,

c) karnet normalny – 97,00 zł,

d) karnet dla dzieci do lat 3 – 4,00 zł.

2) karnet dziesięciodniowy obejmujący 6 dni roboczych + 4 dni (sobota lub niedziela lub święta)

a) karnet ulgowy 1 – 129,00 zł,

b) karnet ulgowy 2 – 150,00 zł,

c) karnet normalny – 184,00 zł,

d) karnet dla dzieci do lat 3 – 8,00 zł.

3) karnet trzydziestodniowy obejmujący 22 dni robocze + 8 dni (sobota lub niedziela lub święta)

a) karnet ulgowy 1 – 355,00 zł,

b) karnet ulgowy 2 – 410,00 zł,

c) karnet normalny – 510,00 zł,

d) karnet dla dzieci do lat 3 – 24,00 zł.

4) karnet ulgowy¹ przysługuje:

a) dzieciom, młodzieży szkolnej i studentom do ukończenia 26 roku życia, po okazaniu ważnej legitymacji,

szkolnej lub studenckiej,

b) osobom niepełnosprawnym za okazaniem dokumentu upoważniającego do zniżki.

5) karnet ulgowy² przysługuje:

a) emerytom i rencistom od 60 roku życia za okazaniem dokumentu upoważniającego do zniżki,

b) krwiodawcom za okazaniem dokumentu upoważniającego do zniżki, przy czym z tego dokumentu musi wynikać, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy była oddawana krew.

6) karnety mogą być wykorzystane wyłącznie w roku kalendarzowym, w którym zostały zakupione.

www.basenostrow.pl
Basen Miejski Olimpijska